Search

Business & IT Alignment

Business & IT Alignment vereist samenwerking

Business & IT alignment; in essentie betekent dit dat de informatievoorziening (dus IT) wordt afgestemd op wat de business kan en wil.

Hierbij komen niet alleen technische aspekten bij kijken, maar vooral ook organisatorische, culturele en politieke factoren. Business & IT alignment heeft vooral te maken met de relatie tussen de business en ICT, de rol die ICT speelt in de strategie van de business en de visie die de business heeft op de impact en de toegevoegde waarde van ICT bij het realiseren van de strategische bedrijfsdoelstellingen. Business & IT alignment is veel meer dan het vertalen van de business strategie van het topmanagement. Men moet op alle niveaus en op alle onderdelen in de organisatie inspelen op die veranderingen.

Shartech IT Services NV helpt de organisatie in dit veranderingsproces. Dit zowel op strategische, tactische als operationeel niveau. Het uiteindelijk doel is om de informatie voorziening naar alle lagen van de organisatie te optimaliseren, zodat op elke van de genoemde niveaus op tijd de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

Het aanschaffen van IT producten (hardware en software) doen organisaties vooral om bedrijfsprocessen te automatiseren. De huidige globale economie, waarbij in de digitale wereld geen grenzen bestaan, vereist meer dan alleen het automatiseren van bedrijfprocesen. Op tijd over de juiste informatie beschikken is cruciaal voor succes. Efficiënte (productie) processen zijn van belang om van betekenis te blijven…

Laat IT u daarbij helpen, laat IT ook geld voor Uw organisatie verdienen!

Wilt U meer weten: bel on op voor een afspraak of vul een informatie formuler in.IT Manager:
Wil je weten hoe IT optimaler bij kan dragen in het waarde proces van de organisatie?
Is er weinig begrip voor IT investeringen in de organisatie?
Is het voor de IT staf wel duidelijk wat hun bijdrage is in de bedrijfsstrategie?


CEO:
Heeft U het idee dat IT alleen maar geld kost en geen geld (waarde) oplevert?
Is de informatie voorziening in Uw organisatie niet optimaal?

Maak dan contact met ons!